۱۹ .آبان.۱۳۹۵

الوپیک را معرفی کنید هدیه بگیرید

با ورود به اپلیکیشن، از طریق منو میتوانید گزینه پیک رایگان را انتخاب کنید و کد معرف منحصر به فرد خودتان را در اختیار دوستان و آشنایان خود قرار دهید و از آنها دعوت کنید به جمع کاربران الوپیک ملحق شوند.

بعد از اینکه شخصی از طریق کد شما به عضویت الو پیک در بیاید و اولین پیک خود را سفارش بدهد، مبلغ 10.000 تومان به اعتبار شما و 5.000 تومان هم به اعتبار شخص معرفی شده توسط شما، تعلق خواهد گرفت که میتوان از این اعتبار برای سفارشهای بعدی استفاده کرد.

در ویدئو زیر میتوانید مراحل را بصورت کامل مشاهده کنید

مطالب مشابه